Karem Huaman, ilustradora infantil

Albumes ilustrados / Kusi Árbol escrito por Lily Montalbetti